Tập đoàn FPT có gần 20.000 CBNV

Theo số liệu từ Ban Nhân sự FPT (FHR), tổng quân số 19.952 người bao gồm các CBNV ký hợp đồng lao động chính thức và hợp đồng không chính thức, không tính số người trong diện cộng tác viên, học việc…

fho_dieuhanh_02

CBNV FPT tham gia hội thao mừng sinh nhật tập đoàn.

Chia theo cơ cấu giới tính, số CBNV nam ở FPT là 12.532 người, tương đương 62,8%. Còn lại, CBNV nữ có 7.420 người, chiếm 37,2%. Trong nhiều năm qua, tỷ lệ CBNV nam tại FPT vẫn luôn chiếm ưu thế. Năm 2012, tỷ lệ nam nhân viên gấp 1,76 lần so với nữ. Năm 2011, tỷ lệ này là 1,67.

Chia theo cơ cấu đơn vị, FPT Software dẫn đầu về số CBNV với 6.149 người, FPT Telecom đứng thứ hai với 4.531 người. FPT Retail ở vị trí thứ ba với 3.440 người. Các đơn vị còn lại như FPT IS là 2.655 CBNV, FPT Trading – 1.269 CBNV, khối Giáo dục FPT có 962 CBNV và FPT Online là 588 người. Số còn lại thuộc FPT HO, khối Bất động sản và một số văn phòng đại diện của FPT tại nước ngoài.

So với số lượng l7.439 người ở thời điểm 31/12/2013, số CBNV hiện tại của tập đoàn tăng 14,4%, sau 8 tháng

You may also like...